Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Baniach
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Pedagog szkolny

Gabinet pedagoga szkolengo - sala nr 1, parter - czynny codziennie. Tel. kontaktowy: 91 416 63 12 wew.19

Dodatkowo, dyżur pedagoga dla Rodziców odbywa się w dniach zebrań z rodzicami od godz. 17.00 do 19.00. 

Terminy zebrań rodziców:

 • 14.09.2023,
 • 15.11.2023,
 • 01.02.2024,
 • 08.05.2024.

Godziny pracy pedagogów szkolnych

p. Katarzyna Wysocka

 • Poniedziałek 8:00 - 14:00
 • Wtorek 8:00 - 14:00
 • Środa 8:00 - 14:00
 • Czwartek 8:00 - 14:00
 • Piątek 8:00 - 13:45

p. Renata Pomsta

 • Poniedziałek 11:40 - 13:40
 • Czwartek 10 40 - 13:40 

p. Gabriela Borowiec

 • Poniedziałek 10:35 - 13:35
 • Środa 12:25 - 14:25 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Nie radzisz sobie z programem nauczania, potrzebujesz pomocy i rady z tym związanej,

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • Chcesz porozmawiać z kimś życzliwym,
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • Gdy ktoś naruszy twoje prawo,
 • Gdy chcesz poradzić się jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną, przyszły zawód.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Podstawowa rolą pedagoga szkolnego jest koordynowanie wszelkich działań
niosących pomoc uczniom. Jest Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole. Do zadań należy analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Udziela porad i pomocy uczniom, którzy mają trudności w kontaktach rówieśniczych.
 • Udziela porad uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
 • rodzinnych.
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
 • Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie
 • Powiatowy Komisariat Policji- wydział ds. nieletnich w Gryfinie
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baniach